Wat vind je?

Wat vind je wel in december,
maar niet in de andere
maanden van het jaar?
De letter D

Willem