Gevallen

jantje: ik ben van een 20 meter hogen ladder gevallen
piet: echt waar?
jantje: ja maar ik stond op de eerste treden

Clintyboy