Chips

Er lopen 2 zakjes chips over straat, zegt de een tegen de ander: waarom kijk je zo sip?
Waarop het antwoord van het andere zakje chips is: Ik heb vanavond een feestje!

Eva Pompstra